Day: January 13, 2021

เทคนิคการเขียนเรซูเม่ ก่อนยื่นสมัครงาน ควรเขียนแบบไหนดี?
Job Market

เทคนิคการเขียนเรซูเม่ ก่อนยื่นสมัครงาน ควรเขียนแบบไหนดี?

เทคนิคการเขียนเรซูเม่ ก่อนยื่นสมัครงาน Resume หรือเอกสารสรุปประวัติการทำงานส่วนบุคคลคือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการยื่นสมัครงานโดยส่วนใหญ่แล้ว resume จะมีการเรียนให้สั้นกระชับและมีความครบถ้วนโดยส่วนใหญ่จะมีความยาวเพียง 1 หน้ากระดาษ A4 เท่านั้นส่วนใหญ่จะเขียนเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานไปจนถึงจุดมุ่งหมายและทัศนะคติต่างๆ ของตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถใส่ความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งที่ต้องการสมัครงานเพื่อให้ทางบริษัทพิจารณาความรู้และความสามารถของเราได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือสำหรับหลายคนที่เตรียมยื่นใบสมัครให้แก่บริษัทอยู่นั้น resume ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรยื่นควบคู่สำหรับค่ายที่ไม่เคยทำเรซูเม่หรือไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนวันนี้เรามีเทคนิคดีๆ ในการเขียน Resume ให้น่าสนใจมาฝากกัน ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ รูปถ่าย) ประสบการณ์ฝึกงาน การศึกษา สกิลต่าง ๆ ความสามารถด้านภาษา คอมพิวเตอร์ กิจกรรมตอนเรียน การสมัครงานถือว่าเป็นขั้นตอนในระดับมืออาชีพ ซึ่งผู้สมัครงานเองก็จะต้องแสดงความเป็นมืออาชีพออกมาด้วย รูปสมัครงาน ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ รูปที่ดีที่สุดที่ควรใส่ในเรซูเม่จึงควรเป็น รูปติดบัตร หรือรูปที่ดูเป็นทางการ รายละเอียดส่วนตัวถือเป็นอีกสิ่งที่สำคัญเช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ที่ควรเช็คให้ถูกต้อง ส่วนสำคัญที่สุดของเรซูเม่สมัครงาน คือส่วนของรายละเอียดในการทำงานที่ผ่านมา ให้ใส่ข้อมูลให้เยอะมากพอ เคยทำงานตำแหน่งอะไร บริษัทไหน ตั้งแต่เมื่อไหร่ ถึงเมื่อไหร่ ถ้าหากว่าคุณเป็นเด็กจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ ให้ใส่รายละเอียดของประสบการณ์ฝึกงานลงไป รายละเอียดการศึกษาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คุณจะต้องใส่รายละเอียดการศึกษาของคุณตั้งแต่วุฒิสูง ลงมาถึงวุฒิต่ำ เรียงลำดับลงมา ใส่ชื่อสถานศึกษา […]

Read More